publisert av den under Generelt Print

Odd Skullerud til minne


En stor kulturpersonlighet har gått bort.
 
Det var med sorg vi mottok budskapet om Odd Skulleruds bortgang. Han var født  4. mars 1919, og døde etter et kort sykeleie 31. oktober 2011. Han ble  gravlagt ved Blaker kirke 10. november under stor deltagelse, både i kirken og i minnesamværet på Blaker Skanse. Mange hedret hans minne med vakre blomster og gode ord. 
Odd  Skullerud ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv den 2. april 2009. Det var Blaker og Sørum historielag som anbefalte hedersbevisningen for hans  brede samfunnsengasjement.  Ordfører Hans Marius Johnsen foresto utdelingen på vegne av Kong Harald 5, med påfølgende audiens for H.M.K. på Slottet i oktober.

Gjennom 80 år har Odd Skullerud fulgt lokalsamfunnet i Blaker med årvåkne sanser, og var som et levende leksikon. Allerede som 10-åring begynte han å lese lokalaviser, en riksavis, ukeblader og barnebøker. Fra 15-årsalder var det like mye lesing av voksenlitteratur som barne- og ungdoms-bøker. Som 18-åring sendte han sitt første referat av en fotballkamp til Indre Akershus Blad, og ble straks korrespondent for avisa med idrettsstoff som spesialitet, unntatt i krigsårene. Under okkupasjonen tok han korrespondansekurs i journalistikk ved NKS.

Som 17-åring fikk Odd Skullerud sitt første tillitsverv i Blaker Idrettslag, og fra 1939 var han sekretær i styret. Han var aktivt medvirkende til sammenslutningen av Blaker Idrettslag og Fjuk Sportsklubb 1. januar 1951. Nylig overleverte han sin samling av alle artikler om Blaker Idrettslag fra avisene til idrettslaget. En slik samling er det få andre organisasjoner som har.

I 1953 ble Odd Skullerud valgt til leder i Blaker kommunale ungdoms- og idrettsutvalg, et verv han hadde i ti år, også etter kommunesammenslutningen i 1962. Hans viktigste innsats i denne perioden var byggingen av travbane/idrettsanlegg og samfunnshus på Bruvollen i Blaker. Han ble et selvfølgelig medlem av representantskapet i Blaker Samfunnshus AL.

I mai 1956 ble Odd Skullerud ansatt i Blaker kommune, og var tilknyttet ligningskontoret ut 1959. Fra 1. januar 1960 ble han konstituert som forretningsfører i Blaker trygdekasse. I 1961/1962 var han formannsskapssekretær i Blaker/Sørum kommunestyre. Ved sammenslåingen av Blaker og Sørum kommuner ble han avdelingsleder i pensjonsavdelingen ved Sørum trygdekontor. Denne stillingen hadde han til pensjonsalder 67 år i 1986.

Ved siden av sitt engasjement i Blaker-idretten, har Odd Skullerud det meste av sitt voksne liv vært medlem av bygdas historielag. Etter at historielagene i Blaker og Sørum ble slått sammen 27. april 1970, satt Odd Skullerud i en tiårs periode fra 1977 til 1986 som sekretær for historielaget. Han har aktivt bidratt med lokalhistoriske artikler, både i lokalpressen, i medlemsbladet for Romerike historielag, Skytilen, i Årbok for Romerike historielag og ikke minst i medlemsbladet Sørum-Speilet fra 1994.

Odd Skullerud var også meget engasjert i alt som foregikk på og rundt Blaker Skanse. Han var med på å starte Blaker Skanses Venner, satt i interimstyret da BSV ble stiftet 19. mars 1998, og ble Blaker Skanses Venners første æresmedlem.

Høgskolen flyttet fra Blaker i 2003, også butikkene, postkontoret  og banken la ned sin virksomhet der. Nytt liv trengtes i Blaker, derfor ble Blaker Utvikling AS  startet. Og firmaets største private eier ble Odd Skullerud.  Han møtte på alle generalforsamlingene, og var alltid oppriktig interessert.

I sitt nittiende år deltok Odd Skullerud med liv og lyst i Slora Mølles Venners første møllefest på Skytterhuset i Blaker. Der foredro han levende om anskaffelsen og nytten av gårdskverna på Nordal, som han brukte frem til krigen. Historielaget har nå denne kverna i full bruk på Slora Mølle, til alles glede.

Odd Skullerud bodde hele livet på garden Nordal i Blaker, sammen med sin bror Per. Han overtok garden allerede som 20-åring etter farens død, og nedla mye arbeid i å forme et fint hageanlegg. Etter at broren gikk bort i 2006, fikk han bygget nytt praktisk hus, tilpasset hans funksjonsbehov. Mange fra bygda har blitt kjent med den vennlige gjestfriheten som rådet i hans hjem. Han var alltid takknemlig for Sørum kommunes omsorg. Og Hans Ryens aktive assistanse helt til det siste, ga ham trygghet og ro.

Odd Skullerud ble høyt verdsatt, og blir dypt savnet. En kjempe er gått bort. Vi vil alltid minnes ham med glede! 

Vi lyser fred over hans gode minne.

Blaker og Sørum Historielag permalink: permalink -- -- visits: 3246 tagged:
Ditt navn*

epostadresse*

kommentarer*
Du kan bruke følgende HTML koder:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verifiseringskode*
 
notat til kommentarforrige
Innvielse av Asbjørnsen-stien 20. oktober 
neste
Omvisning i nye Nordli barnehage


SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV

Juli 2018 (1)
April 2018 (2)
Mars 2018 (1)
Januar 2018 (2)
November 2017 (2)
Oktober 2017 (1)
Juni 2017 (1)
April 2017 (2)
Mars 2017 (3)
Desember 2016 (2)
Juni 2016 (2)
Februar 2016 (1)
Januar 2016 (2)
September 2015 (1)
Juni 2015 (2)
Mars 2015 (3)
Februar 2015 (3)
Desember 2014 (2)
Oktober 2014 (4)
September 2014 (1)
August 2014 (3)
Juli 2014 (5)
Juni 2014 (5)
April 2014 (4)
Mars 2014 (3)
Februar 2014 (3)
Januar 2014 (1)
Desember 2013 (3)
November 2013 (2)
Oktober 2013 (2)
September 2013 (1)
August 2013 (5)
Juli 2013 (2)
Juni 2013 (1)
Mai 2013 (3)
Mars 2013 (1)
Februar 2013 (2)
Desember 2012 (1)
November 2012 (1)
September 2012 (4)
August 2012 (1)
Juni 2012 (2)
Mai 2012 (3)
April 2012 (6)
Mars 2012 (2)
Februar 2012 (2)
Januar 2012 (2)
Desember 2011 (3)
November 2011 (3)
September 2011 (1)
Juni 2011 (3)
Mai 2011 (4)
April 2011 (1)
Mars 2011 (6)
Februar 2011 (4)
Januar 2011 (2)
Desember 2010 (3)
Oktober 2010 (3)
September 2010 (2)
August 2010 (1)
Juli 2010 (4)
Juni 2010 (3)
Mai 2010 (1)
Mars 2010 (4)
Februar 2010 (2)
Januar 2010 (2)
Desember 2009 (2)
November 2009 (4)
Oktober 2009 (4)
September 2009 (4)
August 2009 (3)
Juni 2009 (6)
Mai 2009 (6)
April 2009 (3)
Mars 2009 (2)
Februar 2009 (6)
Januar 2009 (2)
Desember 2008 (2)
Oktober 2008 (1)
September 2008 (1)
August 2008 (3)
Juni 2008 (3)
Mai 2008 (2)
April 2008 (5)
Februar 2008 (3)
Desember 2007 (4)
November 2007 (5)
Oktober 2007 (1)
September 2007 (5)
Juni 2007 (1)
April 2007 (1)
Mars 2007 (3)
Februar 2007 (1)
Januar 2007 (1)
November 2006 (1)
Oktober 2006 (2)
September 2006 (3)
August 2006 (1)
Juli 2006 (1)
Mars 2006 (3)
Februar 2006 (5)
Januar 2006 (2)
Oktober 2005 (2)
August 2005 (2)
Juni 2005 (4)
Mai 2005 (3)
April 2005 (1)
Mars 2005 (2)
Februar 2005 (5)
Januar 2005 (4)
September 2004 (2)
August 2004 (2)
Juli 2004 (2)
Juni 2004 (3)
April 2004 (2)
Mars 2004 (5)
Januar 2004 (3)
Desember 2003 (2)
November 2003 (1)
Oktober 2003 (1)
September 2003 (1)
August 2003 (4)
Juli 2003 (3)
Juni 2003 (3)
Mars 2003 (7)
Januar 2003 (9)
Desember 2002 (1)
Oktober 2002 (1)
Juni 2002 (2)
April 2002 (1)
Januar 2002 (1)
Desember 2001 (1)
Oktober 2001 (1)
August 2001 (1)
Juni 2001 (1)
April 2001 (1)
Januar 2001 (1)
Desember 2000 (1)
Oktober 2000 (1)
August 2000 (1)
Juni 2000 (1)
April 2000 (1)
Januar 2000 (1)
Desember 1999 (1)
Oktober 1999 (1)
August 1999 (1)
Juni 1999 (1)
April 1999 (1)
Januar 1999 (1)
Desember 1998 (1)
Oktober 1998 (1)
August 1998 (1)
Juni 1998 (1)
April 1998 (1)
Januar 1998 (1)
Desember 1997 (1)
September 1997 (1)
August 1997 (1)
Juni 1997 (1)
Mars 1997 (1)
Januar 1997 (1)
Desember 1996 (1)
Juni 1995 (1)