[hjem] 1-12 av 12

Emne: bingsfoss

06.08.13 publisert av admin
Kulturstien mellom Bingsfoss og Rånåsfoss i dårlig stand
Blaker og Sørum Historielag har tatt ansvaret for å holde kulturstien mellom Bingsfoss og Rånåsfoss farbar for allmenheten. Stien følger vestre elvebredd av Glomma i varierende terreng.

06.08.13 publisert av admin
Høstens første Rusletur med Blaker og Sørum Historielag
Torsdag 8. august kl. 18.00 starter vår rusletur fra parkeringsplassen ved Bingsfoss-bruene der Bingsfoss kafé lå før AEV bygget kraftverket i Bingsfossen.

16.12.11 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 4/2011

10.06.10 publisert av admin
I dette nummeret er det mye interessant stoff:

- Rune Fjellvang: Skjerpefeber i Sørum, Del 1
- Odd Skullerud: Et 80-års flyminne
- N. Saxegaard: Veianlegget Sørumsand St. – Val
- Kristian Lieungh: Del 69: Jobb på verksted
- Odd Skullerud: Sørum gamle skole og klokkergård
- Per Otto Asak: Notater til gardshistoriene for Ausengrenda (2)
- Bokomtale v Rune Fjellvang: En befriende elvevandring
- Lederens spalte

29.09.09 publisert av admin
I dette nummer kan du lese om:

- Arne Sønderaal: Fossum skole i Blaker
- Albert Hovind: Kvevli torvstrølag
- Mikal Svendsen – Sørumsands grunnlegger (1)
- Per Otto Asak: Moen – plassene under Yssi, Hønsi og Lunder
- Kaare Svarstad: Rusleturen oppstrøms
- Kristian Lieungh: Del 64: Spillelære
- Svein Sandnes: Tidsskrift-Speilet
- Dag Winding-Sørensen: Aktiv høst i historielaget
- Herredshuset på Nordli

08.11.07 publisert av admin
Årets andre rusletur startet på parkerings-plassen ved Bingsfossen, og også her var Leif Mathisen kjentmann. Her på parkeringsplassen som AEV eier fikk et tjuetalls personer høre at det på midten av 1930-tallet var satt opp ei mindre bu som solgte brus, is, etc. I 1941-42 blei denne avløst av et nytt stort hus. Dette rommet kafé, forsamlingslokale, leiligheter og med pelsverksted og systue i kjelleren. Etter 1945 var det satt opp dansegulv ute og arrangert utefester, så dette var et populært sted. Huset ble revet i 1978 i forbindelse med at den nye kraftstasjonen blei bygd.

12.10.07 publisert av admin
Fin kultursti langs Glomma
Ta deg en tur til den fine kulturstien langs Glomma. Start fra parkeringsplassen ved Bingsfoss, og følg skiltene.

KULTURSTIEN: Bildene viser de forskjellige områdene langs Glomma.

16.10.06 publisert av admin
Fløtermiljø på Frogner
Fredag 13. oktober ble en hyggelig dag for 6. klassingene på Frogner skole. I det nybygde amfiet stod historielagets lenseutstilling, og Berit Leikhammer orienterte på en personlig og opplevet måte hvordan det var å jobbe på lensene.

31.03.06 publisert av admin
Sørumbåten til Sørum

28.08.05 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 4/2005
- Sofie Fleischer: Kirsten Fleischers erindringer
- Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Elvestad
- Jorunn Hattrem:En skoledag i gamle dager
- Kaare Svarstad: En rusletur i Blaker
- Gamle hulveger på Valsmo

27.06.05 publisert av admin
Bli med på åpning av ny tursti!
Lørdag 2. juli åpner historielaget den nye turstien mellom Rånåsfoss og Bingsfoss. Selve åpningen finner sted lørdag klokka 11.00 på grassletta nedenfor fossen på Rånåsfoss, der RIMI og Øivind Dahl sponser pølse og lompe til alle frammøtte, og Akershus Energi stiller med gloheite griller.

24.09.03 publisert av admin
Hele Sørum ut av sofakroken!
Det store arrangementet historielaget har tatt initiativ til på årets kulturminnedag søndag 14. september begynner nå å ta form. Men fortsatt er det mulig for lag og foreninger i kommunen å slutte seg til arrangementet.


[hjem] 1-12 av 12
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV