[hjem] [1] 2  [neste]1-18 av 21

Emne: veghistorie

01.04.08 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

- Lindeberg Vel – i 60 år (1) Lindeberg - et sted i Vestre Sørum
- Vardøgeret på Myrvold
- Dag Winding-Sørensen: Ny leder i historielaget
- Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Sørum (2)
- Vølnebergprotokollen
- Kristian Lieungh: Del 56: Gressbrann
- Fredrik Lindström: Kjære redaktør Svein!
- Sørum i 1743 (16): Rareste ord, talemaader og navne
- Veghistorie For Akershus; Blaker og Sørum, del 10

24.02.08 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Johan Vibe: Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Sørum (1)
Per Otto Asak: Spøkerier i Ausengrenda
Kristian Lieungh: Del 55: Bryggerhuskjelleren og gjødselkjelleren
Sørum i 1743 (15): Kirke, privilegier og antiqviteter
J. Gjærum: Veghistorie for Akershus; Blaker og Sørum, del 9
Kaare Svarstad: Kjenn din bygd-turen 2007
Bokmelding: Et historisk blikk på Lindeberg

04.12.07 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 6/2007
Lorents Wittrup Schønheyder
På veg til Herfangkjerka

13.11.07 publisert av admin
Du kan lese følgende i dette nummer av Sørum-Speilet:

- Svein Sandnes: Sørumsand og Omegn Vel fra 1962 til 1981
- Kristian Lieungh: Del 53: Skjulet
- Kaare Svarstad: Rusletur på Valsmoen
- Sørum i 1743 (13): Curiositeter og merkværdigheder
- J. Gjærum: Veghistorie for Akershus; Blaker og Sørum, del 7
- Bokmelding: Kirkejorda og dens opphav i Oslo bispedømme

10.09.07 publisert av admin
- Bokmelding: ”Det tok vi oss bare til..”
En sosialantropologisk studie av bruken av Glomma på Sørumsand
- Kristian Lieungh: Del 52: Stabburet
- Etterlysning: Gammelt utstyr til linproduksjon
- Sørum i 1743 (12): Fiskevær, kilder, bækker og moradse
- Kaare Svarstad: Rusleturen til Vestby 24. mai
- J. Gjærum: Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 6
- Svein Sandnes: Kåre Sæther til minne
- Sørum et kulturminne rikere

02.09.07 publisert av admin
Sørumsand stasjon - Kuskerud - Elvestad
Da Sørumsand fikk jernbanestasjon i 1892, ble trafikken over Elvestad sund noe større. Dette førte med seg at adkomstvegene på begge sider av Glomma fikk større betydning enn før.

Den 16. mai 1902 anmoder Sørum formannskap amtsingeniøren om å foreta de nødvendige undersøkelser for en utbedring av adkomstvegene på begge sider til Elvestad sund.

27.06.07 publisert av admin
Les om:

- Olaf Børke: Ættegarden Refsum
- Olaf Børke: P. Chr. Asbjørnsen
- Svein Sandnes: Spor i Sørum-landskapet
- Kristian Lieungh: Del 51: Blindtarmen
- Sørum i 1743 (11): Saugbruge, fosser og søer
- J. Gjærum: Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 5

25.03.07 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 2/2007
Spor i Akershus-landskapet
Vardevakt
Huldreætt

06.02.07 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 1/2007
Tre halvsøsken fra Blaker gjør suksess i Amerika
Vegen fra Hellesjø til Torbjørnsrud
Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 3
Sørum i 1743 (9): Skover, øer og holme
Fra Sørum skole til Berg
Allsidige årringer for åttende gang

09.01.07 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 6/2006
Da Norge og Sverige hadde felles konge
De eldste kirkene i Sørum og Blaker
Tanker rundt ”kaffelars”
Blakersangen
Blaker Vannverk 50 år
Akershus fylkes veghistorie; Blaker og Sørum, del 2

30.10.06 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 5/2006
Akershus fylkes veghistorie: Blaker og Sørum, del 1
Kristian Lieungh: Del 47: Frogner Vannverk
Lyder Løhren: Avholdt skolemann i Sørum
Sørum i 1743 (7): Miilepæle, luft og sygdomme
Rusleturen til Svarstadtjernet

17.09.04 publisert av admin
I dette nummeret kan du bl.a. lese om:

- å kryss og tvers i Sørum: Hærfangkjerka og Kukollen
- Gardshistorie for Ålgård - del 4
- Norske Gaardnavne, del 6: Forsvundne navne
- Spydspiss i jern funnet i Blaker
- Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida. Del 34
- Bokmelding: Dokumentasjon av museumsgjenstander
- Jubileumsreprise! Gudbrand Rødsrud: I byvegen 4: Rasteplassene
- Rusletur til Borgenmoen
- Ei vandring tilbake til 1816

17.09.04 publisert av admin
I dette nummeret kan du bl.a. lese om:

- Asbjørn Langeland: Da grunneierne hadde plikttjeneste på veien
- Thor Hexeberg og Helge Aalgaard: Gardshistorie for Ålgård – del 3
- Oluf Rygh: Norske Gaardnavne, del 5, Fra Yssi til Melvold i Frogner
- Bokmelding: Hilsen fra Romerike
- Svein Sandnes: Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus
- Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida. Del 33
- Jubileumsreprise! Gudbrand Rødsrud: I byvegen 3, Om vinteren

30.03.04 publisert av admin
Sørum-Speilet nr. 2/2004

01.08.03 publisert av admin
I dette nummeret:

Leif Mathisen: Fra sigd og sliul til skurtresker
Olav Holmen: Sørum Arbeiderparti 75 år
Gårdshistorie inntil 1647: Gran, Mo og Melvold
Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 28
Med Foreningen Norden til Kjellerup i Danmark
Den gamle kirke i Blaker

01.10.01 publisert av admin
I denne utgaven kan du lese om:

Bakkeplanering – en endring av kulturlandskapet
Vellykket busstur - "Kjenn din bygd"
Med historielaget til Kikut
Runefunn i Blaker
Gardshistorie for Skea og Leikvoll 2
Årsmøte i Blaker Skanses Venner 25. oktober
Ei husmannskontrakt fra Mork i Blaker år 1876
Gamle veger i Blaker sentrum
Bæregg, Sørli, Mæli og Nordli
Okseholdsforeningen og utstillingen på Vigernes

01.06.01 publisert av admin
Denne utgaven inneholder:

Slora mølle og kornets historie
Det gamle fjøset på Esval
To sanger fra Sørum
Alf Prøysen i Sørum
Film om Tertitten
Handbok i historielagsarbeid
Sennerud, Østby og Lystad
Pensjonistdag på Tertitten
Moløkken=Molykkja=Modum
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte miljø
Akershus kulturvernråd og kulturmiljøbevaring
Sørumsand Verksted i 100 år

01.12.98 publisert av admin
I dette nummeret kan du lese om:

Vegnavn i Sørum
Står lansering av ny årbok
I manns minne: Høytid og fest
Hos Jon Raud på Sudrheim
Møtet med dem som kom
Om samvirkejus
Bøndene og kooperativbevegelsen


[hjem] [1] 2  [neste]1-18 av 21
SØK


EMNEORD


SISTE KOMMENTARER

Spørsm ...
18.05.18
Spørsm ...
02.05.18
Hei. P ...
18.02.18

MEST BESØKT


MÅNEDLIG ARKIV