Apr
6
Åpent arrangement ifm. årsmøte for Slora Mølles Venner
06/04/17 18:00 - 0:00

Velkommen til arrangement ifm. årsmøte for Slora Mølles Venner
6/4/17 kl. 18 på Fjuk oppvekstsenter
  

Slora Mølles Venner er en underavdeling av Blaker og Sørum Historielag. I år inviterer vi deg til å overvære overrekkelsen av midler fra Kulturminnefondet og aktuelle foredrag i forkant av årsmøtet (som starter kl. 20:00).


Litt om programmet:

-Velkommen / overrekkelse av midler: Ordfører Marianne Grimstad Hansen kommer. Direktør Simen Bjørgen og kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet kommer også, for å inspisere restaureringsarbeidet samt overrekke en bevilgning på 120 000,- for fortsatt restaurering av Slora Mølle.

-Tema: Utvikling av Slora Mølle v/arkitekt Maria Nesvaag: Arkitekt Maria Nesvaag leverte sin masteroppgave om utvikling av Slora Mølle ved arkitekthøyskolen i København i fjor, og kommer til Fjuk 6. april for å orientere om sine ideer for møllas utvikling. 

-Tema: Bosetting og selvberging i Fjuk-området v/geolog Harald Johansen:  Johansen vil kåsere om Fjuk-området, naturlige forutsetninger for bosetting og selvberging. Ta med deg mor, far, søsken, barn eller nabo og se hva god dugnadsånd kan bidra til for ivaretakelse av kulturarven i kommunen vår. Vel møtt!

May
29
Gammeldags skole på Vølneberg for 4. trinn i Sørum-skolene
29/05/17 - 02/06/17
Elever fra 4. trinn i hele kommunen inviteres til å komme til Vølneberg gamle skole og få oppleve hvordan det var å være skoleelev for omkring 100 år siden. Et populært tilbud til elevene, som bidrar til forståelse av og tilhørighet til kulturarven vår.
Jun
11
Slora Mølles dag
11/06/17
Slora Mølles dag arrangeres i år den 11. juni, med mange aktiviteter og omvisning. Nærmere info kommer, men hold av datoen for dette hyggelige arrangementet allerede nå!
Jun
13
Rusletur - utgangspunkt: Fjuk
13/06/17
Velkommen til årets første Rusletur i regi av Historielaget den 13. juni!  
Nærmere info om tidspunkt og sted kommer.
 
 
Rusleturene i år foregår på følgende datoer:
 

13. juni: Rusletur, utgangspunkt, Fjuk

 

22. august: Rusletur (sted og tid kommer)

 

5. september: Rusletur (sted og tid kommer)

 


 

Jul
29
Olsokfeiring på Vølneberg
29/07/17
Visste du at Olsok var den viktigste festdagen i middelalderen? Vi holder gamle tradisjoner i hevd og ønsker velkommen til hyggelig sommertreff. Nærmere info om arrangementet kommer, men hold gjerne av datoen!