Oversikt over kontaktinformasjon og ansvarsområder:
 
Gro Langeland, Bjerke, 2016 Frogner,
mobil 905 36 588
Rodekontakt Frogner, Sørum bygdebok

Kåre Alfred Bøhler, Bøler, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum
mobil 938 76 365
Bokansvarlig

ARBEIDSGRUPPE VØLNEBERG
Hans-Erik Kristiansen, Ask Hellesjø, 1923 Sørum
tel. 63 82 90 25

Bjørn Tveit, Haldenvegen 183, 1923 Sørum,
mobil 970 27 780

Kåre Olav Ormstad, Skea, Bergvegen 51, 1923 Sørum,
mobil 958 39 214

DRIFT NATUR- OG KULTURSTIEN
Hans Bæreg, 1923 Sørum,
tel. 63 82 40 13
Drift natur- og kulturstien over Korpefjellet

Tore Møllegaard, Hoelsvegen 17, 1923 Sørum,
mobil 982 49 409
Drift natur- og kulturstien fra Hammeren til Bingsfoss

Kjetil Mjønerud, 1923 Sørum,
tel. 63 82 47 50
Drift hulveger og gravhauger på Valsmoen

Bjørn Tveit, Haldenvegen 183, 1923 Sørum,
mobil 970 27 780
Drift natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Rånåsfoss

TURPROGRAM
Haakon Sandbraaten, Hoelsveien 29, 1923 Sørum,
mobil 920 15 369, haakon.sandbraaten@online.no


SØRUM-SPEILET 
Redaksjon:
Asbjørn Langeland, Bjerke, 2016 Frogner,
tel. 63 82 00 85, asb-lang@online.no

Anne-Marie Lund, Kvevli, 1925 Blaker
tel. 477 57 261, annlund@online.no
 
Louise N. Fjelland, Frogneralleen 19, 2016 Frogner
mobil 913 00 787, louise@fjelland.net 

Distribusjon:
Kåre Alfred Bøhler, Bøler, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum
mobil 938 76 365
Bokansvarlig


8. MAI-KOMITÉEN
Dag-Einar Hellerud, Haugergrenda 5, 1925 Blaker,
mobil 902 39 826, mhhelle@online.no

Haakon Sandbraaten, Hoelsveien 29, 1923 Sørum,
mobil 92015369, haakon.sandbraaten@c2i.net
 

SØRUM BYGDEBOK
Aslak Kittelsen
aslakkittelsen@gmail.com
Redaktør

Helge Hoel, Ilebekk Kvevli, 1926 Blaker,
mobil 901 18 624, helge.hoel@edb.com
Salgsansvarlig

Jan Erik Horgen, 2162 Brårud,
mobil 994 60 856, jahorgen@gmail.com
Tidligere redaktør

Anders Henriksen, Østbyv. 1, 1920 Sørumsand,
mobil 413 01 559, anders@henriksen.nu
Fotohistorisk utvalg, bilderedaktør

Distribusjon:
Gro Langeland, Bjerke, 2016 Frogner,
mobil 905 36 588, asb-lang@online.no
Rodekontakt Frogner

Kaare Svarstad, Nordli, 1923 Sørum,
tel. 63 82 42 42
Rodekontakt Sørum

Albert Hovind, Kvevli, 1925 Blaker,
tel. 63 82 99 06
Rodekontakt Blaker


SLORA MØLLE
Dag-Einar Hellerud, Haugergrenda 5, 1925 Blaker,
mobil 902 39 826, mhhelle@online.no
Slora Mølles Venner


VALSTAD CAFÉ
Anne Maj Kvale


DRIFT PILEGRIMSLEDEN 
Gunnar Ulvestad, Lerkevegen 22, 2016 Frogner,
tel. 63 82 11 88