Egnervegen 405, 1923 Sørum

 
Vølneberg skole ble tatt i bruk i januar 1864, og var en av de 8 nye fastskolene som ble etablert i daværende Sørum kommune. I Blaker, som da var en del av Aurskog kommune, var de minst like tidlig ute, og hadde etablert tre grendeskoler alt i 1861. Tidligere hadde vi hatt omgangsskole i 120 år, men i 1860 ble det vedtatt en ny skolelov. Denne loven hadde i alt 90 paragrafer, og det ble bl.a. bestemt at alle kommuner skulle inndeles i skolekretser, og at alle skolekretsene skulle ha et fast skolested.

Av de 12 skolene bygget i siste halvdel av 1800-tallet (Blaker fikk en skolekrets til i 1884), er Vølneberg skole den eneste som ikke er revet eller ombygget til det ugjenkjennelige. Etter at ny skole ble bygget på det samme området, ble Vølneberg gamle skole brukt til lærerbolig og senere til sosialbolig. I 1985 kjøpte Blaker og Sørum Historielag den gamle skolen av kommunen for en symbolsk sum, og historielaget har brukt mange penger og et ukjent antall dugnadstimer til å restaurere og vedlikeholde den. Fra 2005 har alle 4. klassinger i kommunen fått tilbud om en dag på gammeldags skole.
 
150-årsjubileet for fastskolene i Sørum ble markert på Vølneberg 23. juni 2014.