x

Sørum bygdebok, bind 2: Midtbygda


Dette bindet inneholder historia til bosteder og næringsliv i den sentrale delen av Sørum, som kan kalles Midtbygda. Det omhandler den største delen av Sørum krets, men ikke Lørenfallet og områdene like nord for tettstedet, som er omtalt i bind 1. Bind 2 dekker bebyggelsen fra Blakersund i øst til Frydenlundtoppen, Vestengen og Bakenga i vest, og all bebyggelse ned mot Glomma.

Boka innledes med et kapittel om Sudreim – ætt og gods. Deretter følger bindet stort sett gardsnummerne, med ett kapittel for hert gardsnummer. Det nyere boligfeltet Valsgrenda er også tatt ut som et eget kapittel. Gardsnummer-kapitla er samlet i fem ”grender” med et samlende kapittel om alle bostedene i hver grend. I disse grendekapitla er tatt inn stoff av mer allmenn interesse – stoff som ikke knyttes direkte til hver gard eller hvert bosted.

Det første grendekapitlet heter ”Fra Blakersund til Berg”. Deretter følger ”Valsgrenda”. Så ”Grenda rundt Sørum kirke”. Neste grendekapittel omfatter ”Gardene langs Glomma” Og til slutt kommer ”Lisgarda”. I tillegg til grendekapitla innledes hvert kapittel om matrikkelgardene med med et allment oversyn over historia til hele området. Dette er de delene av boka som egner seg best til sammenhengende lesning. Men sjølsagt finnes det mye stoff med allmenn interesse også under avsnitta om folk på garder, bruk, villaer og plasser, og i avsnitta om landbruk og andre næringer.

Fra 1900-tallet er alle bosteder nevnt. For tida etter 1950 er en del bosteder omtalt bare med de opplysningene som allment tilgjengelige kilder gir. Det er også nyttet private og offentlige databaser, slektsbøker og private nedtegnelser. Dessuten er mange opplysninger samlet inn ved intervju og spørreskjema. For tida etter 1950 kan derfor opplysningene i bygdeboka være noe ulike.

850.00  NOK


OMTALE:your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
comment note