Her er oversikt over forskjellige saker der Blaker og Sørum Historielag har kommet med sine synspunkter, eller er involvert.

25. februar 2013
  
22. februar 2013
  
26. oktober 2012
  
27. august 2012
Høringsuttalelse fra Blaker og Sørum Historielag til
  
17. august 2012
  
14. august 2012

1990