Leder:

Dag Winding-Sørensen
Postboks 72, 1921 Sørumsand
tlf. 63 82 73 56, mobil 995 43 747
epost: ivwind@online.no

Nestleder:

Gro Langeland
Bjerke, 2016 Frogner
tlf. 63 82 00 85, mobil 905 36 588
epost: gro.lang@online.no

Sekretær:

Kåre Alfred Bøhler, Bøler
Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum
tlf. 63 82 42 65, mobil 938 76 365

Kasserer:

Kjell Kurland
Toreidvegen, 1925 Blaker
tel. 63 82 87 18, mobil 954 78 146
epost: kjellkurland@yahoo.no
Blaker Skanses Venner

Styremedlem:
Elin Mørk
Egnervegen 135, 1923 Sørum
tel 63 82 42 26


Varamedlemmer:
Vidar Døhli
Bakkevegen 161, 1923 Sørum
tel. 959 90 548

Steinar Dalbakk
Nittebergvegen 114, 1925 Blaker
tel. 63 82 93 35

Steffen Sætereie
 

Revisor:
Pål Iversen

Valgkomité:
Vera Braathen, leder
Ellen Margrete Graarud
Hans Erik Kristiansen