Medlemsbladet med lokalhistorisk stoff

- med 5 nummer pr. år


test text

Redaksjonskomitéen består nå av Asbjørn Langeland, Dag Winding-Sørensen og Anne-Marie Lund.
Fra 1995 - nr. 2/2011 var Svein Sandnes redaksjonskomité og redaktør for Sørum-Speilet.
For Sørum-Speilet nr. 3/2011 - nr. 2/2015 var Lillian Mobæk redaktør og grafisk designer.
Se bibliografi for alle artikler (fram til 2011), og lokalhistorisk bibliografi for Sørum.

NB! Det er ikke tillatt å bruke stoff fra Sørum-Speilet uten avtale med artikkelforfatter.


miki