Medlemsbladet med lokalhistorisk stoff

- med 4 nummer pr. år


Redaksjonskomitéen består nå av Asbjørn Langeland, Louise Nordli Fjelland og Anne-Marie Lund. 
 
Fra 1995 - nr. 2/2011 var Svein Sandnes redaksjonskomité og redaktør for Sørum-Speilet.
For Sørum-Speilet nr. 3/2011 - nr. 2/2015 var Lillian Mobæk redaktør og grafisk designer.
 
Se bibliografi for alle artikler (fram til 2011), og lokalhistorisk bibliografi for Sørum. 

NB! Det er ikke tillatt å bruke stoff fra Sørum-Speilet uten avtale med artikkelforfatter.miki